Náš záměr a filosofie

04.01.2018

Záměrem a posláním tohoto projektu je sloužit a pomoci lidem dosahovat toho, po čem touží. Ať je to velký cíl, jako je zdraví, hojnost, spokojenost v životě a fungující mezilidské vztahy, nebo je to jen skromné přání prožít čas se zajímavými lidmi, v příjemném prostředí, v radosti a sdílení, a při tom poznat a zažít něco nového. 

Tento záměr je možný realizovat díky prostředí Centra, které jsme společně srdcem vybrali a vytvořili k tomu vhodné podmínky (vybavení, energie místností a dostatečná velikost prostor). Podstatná v naplňování záměru je citlivá organizace pravidelného programu i jednorázových seminářů a workshopů. Další příležitostí k naplnění záměru je pronájem těchto prostor ke vhodně zvolené individuální či společenské aktivitě. V neposlední řadě může být a bude záměr realizován i nad rámec samotných prostor, ve vnějším prostředí. 

Filosofií Centra Života v tom nejširším pojetí je spolupodílet se na tom, aby se svět stal lepším místem k životu. Věříme, že je příležitostí pro všechny realizovat rozličné smysluplné aktivity a projekty, které oživí společenský a sociální život v našem městě tím, že nabídka programů bude stabilně pestrá, bude zasahovat nad rámec centra a bude obsahově pokrývat rozličné cílové skupiny lidí ve smyslu jejich možnosti sebe-léčení a sebe-rozvoje.