Jaký je náš příběh

01.01.2018

Náš příběh začíná doslova ve hvězdách... Vnímáme, že ti kdo se potkávají a spojují, to tak mají určitým přednastavením dáno do života. A KREJČÍ pak ty kousky sešívá dohromady, aby vytvořily nádhernou a kompletní mozaiku, obraz...

Přeskočíme ta léta a desetiletí myšlenek a pocitů, které se skládaly a prožívaly na úrovni jednotlivců, kteří jsou anebo i nejsou (možná prozatím ještě - nebo nikdy nebudou fyzicky přítomní přesto tu jsou) mezi zakládajícími Centra. Na jaře roku 2017 bylo zaseto semínko, ze kterého se po devíti měsících narodilo dítě. Je to dítě mnoha rodičů, těhotní jsme byli všichni. Jen jsme o tom třeba ani nevěděli :-) POROD je zázrak, radost i bolest. Vše je přítomné, když se to dítě rodí. Není to jednoduché, a je to VELIKÉ. Není to ROZHODNUTÍ, které jde změnit. Prostě to dítě tady JE. Mělo se narodit. Svět ho potřebuje. Stejně jako každé jiné dítě, které se narodí. Nic není náhoda...

Tak vnímáme to, co se právě teď děje. Cítíme, že jsme prostředníky nějaké obrovské síly, která se tady v Táboře manifestuje v tuto chvíli. Tato síla se projevuje v tomto místě i jinak, a kdo je bdělý, tak ji vnímá a ví.

Dlouho, jsme se potkávali v různých kruzích, na různých místech, a padala stále stejná věta... Jak to, že v Táboře není to centrum, kde by se mohly dít ty krásný věci, jako v jiných městech. Vždyť v Táboře ta RŮŽE také kvete... Proč se to nemanifestuje do hmoty? Asi to chce čas, něco musí dozrát...

A čas plynul a lidem, kteří si to moc přáli, se více a více otevírala srdce a tím se otevřely možnosti a dveře, které jinak zůstávají zavřené. Člověk sám nic nenaplánuje. Vše se děje jako kdyby samo, když se odevzdáme tomu, co má být, a soustředíme svou pozornost na sebe a na to, jak se stát lepším člověkem.... Pak znáte ty synchronicity, nad kterými žasnete... Takové ty "náhodou" jsem šla tam a zrovna tam byl ten, a on umí to a vlastní tamto a má takový nápad... a tak dál, pořád dál, pořád žasneme :-)

To místo je TADY, spojuje nás, spojuje síly a myšlenky a vhání něco velice nového sem, do našeho města. I když, to nové, není nové. Je to vlastně tak stará touha...tak stará myšlenka...Kruhy. Sdílení. Poznání. Lepší život. Lepší svět...

 A tak se stalo. Tábor má Centrum Života. Místo pro seberozvoj a sebepoznávání, setkávání a sdílení, cvičení a tanec, které jinde nenajdete... Místo, které dýchá pro vás.

Logem Centra Života je krásný strom a dvě lidské ruce, které se otevírají a dávají. Přejeme si, aby program a obsah tohoto místa vyrostly do tak krásného stromu a aby energie Centra bylo dávání a otevírání.. Jiné krásné stromy, jež vyrostly z malinkých semínek, jsou vedle v Botanické zahradě, se kterou toužíme být ve spojení. 

Věříme, že je vše v souladu....v proudu Života...