ŽENSKÉ KRUHY 

05.03.2018

Když je žena šťastná, je šťastná celá její rodina. Žena, matka, partnerka, manželka, milenka. Žena má mnoho rolí a ne vždy je pro ni jednoduché propojovat tyto všechny roviny. K tomu, aby se ženy mohly posílit mezi sebou navzájem se ženy od nepaměti scházely. Aby si předávaly ženskou moudrost, aby se učily o ženské síle, o posvátnosti ženského těla a jeho cyklů. Aby v "ženském klanu" našly svoje kořeny, ze kterých můžou jako Ženy růst, kvést a přinášet plody do svého společenství. I dnes je pro nás ženský kruh velkým zdrojem. Pomáhá nám vnímat hodnotu ženského přístupu a sebe jako ženy.Ženské kruhy jsou místo a společenství, které nás vyživuje a podporuje v našem vlastním, ženském způsobu existence ve světě s převahou mužského přístupu.

Ženský kruh je kruh sesterství, léčí vztahy mezi ženami, které vyrůstají ve světě, kde mezi ženami je často rivalita a soupeření. V ženské kruhu se ženy samy od sebe naučí být jedna druhé opravdovou oporou. Ženský kruh nám pomáhá být ve spojení se svými ženskými kvalitami jako je citlivost, hloubka, emoce a pochopit, že nemají menší hodnotu, než rozum, úspěch a výkon, které jsou především v naší společnosti ceněny. Ženský kruh je bezpečné místo, kde můžete otevřeně mluvit o tom, co jinde nemáte chuť, nebo odvahu otevřít. V kruhu žen se můžeme uvolnit a být opravdu samy sebou, dotknout se ženské moudrosti, která je v hloubce každé ženy.