MATRIX - kvantová transformace

Jak přitahovat to, co chcete? Cyklus seminářů, které vám mohou změnit život 

Rezervace míst:    email: kvantovkaMATRIX@seznam.cz,    tel: 777 052 491 ,     FB: Kvantovka MATRIX

Jak to, že někdo má štěstí, jiný smůlu? K někomu peníze proudí, od jiných utíkají pryč? Někdo si užívá krásných vztahů, jiní ve vztazích trpí? Někoho děti poslouchají, jiní s nimi neustále bojují?

Co když existuje způsob, jak se naučit ovlivňovat to, co se vám v životě děje? Aby vám život přinášel to, co chcete a ne to, co nechcete? Cítit se lépe a zvítězit nad emocemi? Mít nadhled a žít bez stresu? Přitahovat štěstí, úspěch a peníze? Přitahovat lidi, se kterými vám bude fajn? Mít skvělé vztahy s dětmi? 

Semináře Kvantové transformace už změnily životy stovkám lidí. Nyní mohou změnit život i vám.  Od 15. února 2022 je tu  nový pololetní cyklus. Více promakanější, více praktičtější. Pro nováčky šance začít od začátku, pro absolventy možnost si vše zopakovat a lépe ukotvit. 

Získáte ucelený soubor vědění a metod, pomocí nichž dokážete měnit to, co žijete. Žádná ezoterika, ale věda. Vycházíme z moderních poznatků kvantové fyziky a neuropsychologie. Všechno totiž začíná v hlavě. A my si k ní ukážeme klíč.

Lektor: Ing. Jan Bárta - Lektor, terapeut, kouč a kvantér s více jak 20 letou praxí.  Semináře vychází z celoživotních znalostí a zkušeností, a jsou mnohonásobně ověřeny v každodenním životě i v práci s dětmi a dospělými.


MATRIX 1 - Osvobození mysli / Kvantové probuzení

15. února, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Vycházíme z poznatků kvantové fyziky a neuropsychologie. Ukážeme si, jak moderní věda vysvětluje realitu a jakou roli v tom hraje naše vědomí a podvědomí. Pochopíte, jakým způsobem naše mysl ovlivňuje to, co se nám děje, a na jakém principu funguje propojení myšlenek s hmotou i s ostatními lidmi. 

Naučíte se v sobě aktivovat vnitřní tvořivou sílu, která dokáže ovlivňovat věci, události i lidi kolem vás. Budete schopni cítit energetická pole jiných lidí a silou své mysli a vnitřní energie ovlivňovat emoce, fyzické prožívání i prožívání reality u sebe i u druhých.  Po staletí byly tyto techniky určeny pouze úzkému okruhu zasvěcených, avšak díky Kvantové transformaci mohou být nyní dostupné pro každého, kdo je připraven převzít zodpovědnost za svůj život.

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 8. března, 18:30

MATRIX 2a - Jak si správně přát 1 / Síla záměru

1. března, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Jak ovlivňovat to, co se nám v životě děje? Vztahy, zdraví, štěstí, pocity, peníze, práci? Aby nám život přinášel to, co chceme a ne to, co nechceme? A jak, aby to fungovalo? Na druhém modulu se naučíte správně pracovat se záměrem a uvádět ho do reality pomocí své vnitřní tvořivé síly. 

Naučíte se, jak vědomě pracovat s emocemi, myšlenkami a jak ovlivňovat, co se vám děje a co v životě prožíváte.  Objevte sílu překonávat překážky a využívat svou mysl tak, aby transformovala vás i vaší realitu do podoby, kterou chcete žít.  

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 8. března, 18:30

MATRIX 2b - Jak si správně přát 2 - Láska, vztahy, hojnost

15. března, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Pokračování druhého modulu, tentokráte s praktickými aplikacemi a technikami do vztahů. Naučíte se správně pracovat se záměry, které se dotýkají druhých lidí. Ruku v ruce s tím si ukážeme i karmické souvislosti a nastavíme důležitá pravidla  pro možnosti působení vaší tvořivé síly a vašich záměrů na jiné lidi. Je totiž velmi snadné sklouznout do role pachatele dobra. Proto se hodně věnujeme i tomu, jak dobro konat a nikoli páchat. Protože karma je zdarma.

Dotkneme se možností léčení a uzdravování druhých lidí, aplikaci záměrů, které se týkají lásky, přátelství, sousedských vztahů, soužití v práci i výchovy dětí. Procvičíme i jak správně do svého života přitahovat peníze, hojnost, úspěchy či jiné způsoby seberealizace ega i duše.

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 22. března, 18:30

MATRIX 3a - Harmonizace emocí a strachů 1 / Jak se cítit lépe

29. března, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Schopnost vědomé tvorby reality přímo souvisí se schopností kontrolovat své emoce. Ve třetím modulu se naučíte techniky Kvantové transformace pro vědomou práci s emocemi, strachy a bolestí. Poznáte, jak správně využívat svou vnitřní tvořivou sílu k léčení, zklidnění a harmonizaci sebe i druhých. 

Naučíte se techniky pro transformaci negativních emocí, obav, strachů, fóbií, negativních programů podvědomí, rušivých myšlenek a dalších omezení. Procvičíme i interakci s informačním polem a dotkneme se způsobů, jak správně kvantově uchopit prožívání vztahů a komunikačních nedorozumění. 

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 5. dubna, 18:30

MATRIX 3b - Harmonizace emocí a strachů / Jak se cítit lépe

12. dubna, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Pokračování třetího modulu. Zaměříme se na správné provádění technik zpracovávání a harmonizace emocí. Tento seminář je hodně praktický - cílem je důkladné porozumění technikám a jejich procvičení a zapamatování. 

Procvičíte si techniky pro transformaci negativních emocí, obav, strachů, fóbií, negativních programů podvědomí, rušivých myšlenek a dalších omezení. Procvičíte si i interakci s informačním polem a především načítání informací z kvantového pole. 

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 19. dubna, 18:30

MATRIX 4- Láska, vztahy / Jak harmonizovat vztahy

26. dubna, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Poznáte, jak jak správně kvantově uchopit vztahy a komunikační situace. Jak využívat svou vnitřní tvořivou sílu k jejich budování a harmonizaci. Rodina, děti, práce, přátelé, jednání na úřadech atd. Jak přitahovat do svého života lidi, se kterými se cítíte dobře. 

Naučíte se i techniky pro řešení problematických komunikačních či vztahových situací, pro kontakt s energetickými upíry , manipulátory a toxickými či negativními lidmi.  Ukážeme si i způsoby, jakým můžete pomoci svým blízkým a dětem, pokud upadají do frustrací a splínů, či smýšlí negativně.

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 3. května, 18:30

MATRIX 5 - Stabilizace mysli / Harmonizace podvědomí

10. května, 18:30 - 21:30 / navazující seminář po 14 dnech 

Pochopíte, proč nás mysl často otravuje negativními myšlenkami a ukážeme si techniky, jak se s tím vypořádat. Naučíte se, jak funguje programování lidského podvědomí a kde si tím sami nevědomě ubližujete. Naučíte se techniky, jak harmonizovat a transformovat podvědomé mentální vzorce u sebe i u druhých. 

Dotkneme se i práce se sebevědomím a ukážeme si techniky pro jeho zdravý rozvoj. 

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 17. května, 18:30 

MATRIX 6 - Proč se přání neplní / Jak se odbrzdit

24. května, 18:30 - 21:30 / navazující semináře po 14 dnech

Ukážeme si 4 hlavní důvody kdy a proč se lidem přání neplní. Pochopíte, kde nevědomě brzdíte rozvoj své tvořivé síly a bráníte tak naplnění svých přání a vizí. Ukážeme si, jakým způsobem tyto brzdy odstranit a urychlit tak procesy změn dle vašich přání.

Pochopíte několik klíčových situací, ve kterých lidé nejčastěji nevědomě prožívají rozpor vědomí a podvědomí. Což se při programování reality následně projevuje většinou zhmotněním rozporu, než konkrétního přání. A naučíme se, jak tyto rozpory harmonizovat v soulad, aby vyslané přání nebylo modulováno disharmonií.

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 31. května, 18:30

MATRIX 7 - Děti a rodina/ Kvantové vztahy

7. června, 18:30 - 21:30 / navazující seminář po 7 dnech

Ukážeme si, čím si nejčastěji rodiče sami nevědomě způsobují, že je děti neposlouchají, lžou, jsou apatické či hyperaktivní, nechtějí komunikovat, dělají problémy, jsou často nemocné, utíkají k závislostem atd. A samozřejmě si  představíme řešení,  jak to napravit.

Naučíte se 4 základní kvantové pilíře, na kterých postavit harmonické funkční vztahy s dětmi, a na jejichž základě můžete napravovat problémy, křivdy, mindráky, vzdory, strachy a nedorozumění. Ukážeme si, jak docílit harmonických vztahů v rodině a funkční výchovy bez řevu a frustrací. Jak vychovávat sebevědomé komunikativní děti, které respektují své rodiče, naslouchají jim, a lze se s nimi jednoduše domlouvat.

Předvedeme si, jak naučené poznatky a metody aplikovat i na vaše vlastní prožívání a vlastní mentální programy - na vaše vnítřní dítě, na to, jak s ním správně komunikovat a jak harmonizovat jeho tužby, přání, strachy i splíny. 

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 21. června, 18:30 

MATRIX 8 - Děti a komunikace / Kvantové vztahy

14. června, 18:30 - 21:30 / navazující praktický trénink po 7 dnech

Ukážeme si komunikační principy a situace, kde rodiče nejčastěji nevědomě ubližují svým dětem. Tím zasazují do vzájemného vztahu bloky, díky nimž si pak v budoucnu často vyslouží od dětí nerespektování a ignorování.

Naučíte se, jak různé typy komunikace souvisí s problémy, které pak rodiče s dětmi nejčastěji řeší. A komplexním uchopením na kvantovém principu pak názorně vysvětlíme, jak z toho ven a jak komunikační situace harmonizovat.

Jak opravit vztahy s dětmi, jak opravit vztah se svým vnitřním dítětem, a hlavně, jak podobným problémům, sporům, hádkám, frustracím, blokům a nedorozuměním jednoduše a účinně předcházet.

+ Kvantové setkání - procvičování, sdílení, diskuse, vaše vlastní témata - úterý 21. června, 18:30


Co o seminářích MATRIX napsali absolventi

 • Jitka - Na první MATRIX přišla holčina, která sice vypadala silně, ale byla křehčí než sněhová vločka a pořád se jí chtělo brečet. Dnes se těším ze života, mám dvě skvělé děti, dostudovanou školu, a vztahy v rodině, o kterých se mi ani nesnilo. Dalo mi to tolik, že by to vystačilo na knihu.
 • Jarka - Semináře mi daly pochopení, ze vše s čím mám problém, mohu a dokážu změnit. Poznala jsem metody, kterými si tvořím svou vlastní realitu.
 • Lenka - Pochopila jsem, že náhody neexistují, vše je naše tvorba. Přání se plní a my jsme tvůrci. Bavilo mě to. Dostala jsem příležitost vybrat si, jak chci žít dál. Je to skvělá nová cesta, kterou bych doporučila každému.
 • Natálie - Našla jsem zde návody, jak se odpoutat od veškerých životních negací a jak vše v životě uchopit lépe. Metody, jak tvořit, skoro až čarovat :)
 • Denisa - Občas si teď připadám, jak v jiné dimenzi. Najednou vidím, když lidé lžou, manipulují, hrají si na co nemají, nasazují si před sebou masky. Baví mě to pozorovat a vědět, že už toho nejsem součástí.
 • Romana - Pro mne bylo úžasné, že jsem pochopila, že tvůrcem mého života jsem já. Já zodpovídám za své emoce a za věci, co se mi dějí, a můžu to ovlivnit mým myšlením. Po semináři se vždy cítím nabitá jako po týdnu dovolené
 • Lenka - Děkuji za pochopení a transformaci našeho způsobu myšlení tak, abychom mohli prožívat život jaký chceme.
 • Faustýna - Je to hodně o tom, jak překročit svoje ukotvené hranice ve společnosti. Prostě nebuď ovce ve stádu. Já na to mám tento citát: "Hoď mě vlkům a vrátím se jako vůdce smečky."
 • Eva - Semináře mi pomohly vidět život jinak. Teď už vím, že nic není náhoda, že člověk má možnost si tvořit vlastní realitu a plnit přání. Díky seminářům mám i nové stejně naladěné přátele a známé. Velmi přínosné pro mě bylo i setkávání a společné sdílení mezi semináři. Přála bych a i doporučuji tyhle zážitky všem, co si neví se svým životem rady, nebo se chtějí posouvat a dopracovat se tak ke spokojenému a naplněnému životu. Díky moc za tuhle možnost tady u nás v Táboře.

Organizace a cena seminářů

Jak seminář probíhá?

 • Seminář se skládá ze dvou cca 1,5 hod bloků oddělených přestávkou. O přestávce je zajištěno občerstvení. Po dobu celého semináře je k dispozici voda, čaj či káva.

Jaká je kapacita osob na seminářích?

 • Ideální kapacita je cca 15-20 osob. Na cvičeních (týdny mezi semináři) cca 10 osob.

Jak je to s platbou a rezervacemi?

 • Platba 500,- Kč v hotovosti přímo na semináři. Své místo si raději včas zarezervujte, v případě vyššího zájmu pak budete mít přednost. Navíc pro vás tak budeme moci připravit občerstvení na přestávku.
 • Zpravidla se dělá rezervace na první seminář z cyklu a na něm si pak rezervujete místo i na další semináře, či cvičení. 

Musím chodit na všechny moduly?

 • Nemusíte. Můžete se přihlásit jen na ty moduly, které vás zajímají. Každý s nich funguje i samostatně, jen pravděpodobně nebudete úplně všemu rozumět.
 • Nejlepší je absolvovat semináře od začátku, postupně jak jdou za sebou, jelikož témata na sebe logicky navazují.
© 2018 Centrum ŽIVOTA v Táboře / Rozvoj, pohyb, setkávání, radost, propojení. Prostě v proudu života.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky